اخرین محصولات ثبت شده

استاندارد 60947 دستگاه کنترل و صفحه کلید ولتاژ پایین

استاندارد 60947 دستگاه کنترل و صفحه کلید ولتاژ پایین

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عادت سرزنش کردن

پاورپوینت عادت سرزنش کردن تعداد اسلایدها:18

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

پاورپوینت طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع تعداد اسلایدها:12

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی

پاورپوینت طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی تعداداسلایدها:217

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت صرع

تخليه الكتريكي ناگهاني در سيستم عصبي مركزي ، منشاء حسي ، حركتي ، اتونوميك غير طبيعي و فركانس زياذ برروي نوار مغز همراه با تشنج

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني

تعریف لغوی ارائه :در لغت به معنای نمودن و نشان دادن و نمایش دادن است و در زبان فارسی بصورت ارائه کردن و ارائه دادن بکار می رود.

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ICANN

حفظ پايداري عملياتي اينترنت توسعه رقابت حضور وسيع جوامع جهاني اينترنتي توسعه سياستها و خط مشي ها ، مرتبط

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر

پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر تعداداسلایدها:33

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شبكه هاي فعاليت

پاورپوینت شبكه هاي فعاليت تعداداسلایدها:102

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستم‌های اطلاعاتی

پاورپوینت سیستم‌های اطلاعاتی تعداداسلایدها:26

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت

پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت تعداداسلایدها:270

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سيستم نگاهداری داده ها

پاورپوینت سيستم نگاهداری داده ها تعداداسلایدها:39

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل